Giỏ hàng

Tổng bí thư: Ban chấp hành Trung ương phải là hạt nhân lãnh đạo

https://zingnews.vn/tong-bi-thu-ban-chap-hanh-trung-uong-phai-la-hat-nhan-lanh-dao-post1083439.html

Tại buổi khai mạc Hội nghị Trung ương 12 khóa XII sáng 11/5, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng.

Zing giới thiệu toàn văn. Tiêu đề do báo đặt.

Thưa các đồng chí Trung ương,

Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

Theo chương trình vừa được Trung ương thông qua, tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn và quyết định về các vấn đề: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.

Trước hết, tôi xin được thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí Ủy viên Trung ương cùng các đại biểu tham dự hội nghị lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất.

https://zingnews.vn/tong-bi-thu-ban-chap-hanh-trung-uong-phai-la-hat-nhan-lanh-dao-post1083439.html

Danh mục tin tức

Từ khóa